10217

Obnovení a současnost spolku

K obnovení Sboru rakovnických ostrostřelců došlo roku 1995 z podnětu Mgr. Františka Povolného, ředitele tehdy Okresního muzea Rakovník a Petra Fridricha, člena skupiny historického šermu při hradě Pravda. Sbor byl ještě téhož roku zaregistrován na Ministerstvu vnitra. Setníkem sboru byl zvolen Jan Mikeska. Zakládajícími členy se stali František Povolný, Petr Fridrich a Jan Mikeska. Prvními členy byli František Povolný, Jan Mikeska, Růžena Srpová, Jindřich Lipecký a Václav Pelc.

Postupem let začal sbor získávat nové členy, pořádat slavnostní sborové události, doplňovat ústroj a výzbroj a stále více navazoval na původní tradice starého ostrostřeleckého spolku. V roce 1996 bylo 6 členů, 1997/8 členů, 1998/9 členů, 1999/18 členů, 2000/19 členů, 2001/23 členů, 2002/28 členů.

Kromě pevně stanovených ročních sborových událostí se sbor účastní nejrůznějších oslav jak ve městě Rakovníku, tak mimo něj. Slavnostní zahajování plesů, vernisáží, křestů knih známých osobností, závodů apod.

Malíři výročních terčů:Králové střelců:
1995Emil Pejša1995gardista Jindřich Lipecký
1996Václav Zoubek1996gardistka Růžena Srpová
1997Karel Polcar1997gardista Jan Lukáš
1998Marie Hlobilová1998setník Jan Mikeska
1999Pavel Kreml1999desátnice Magda Mikesková
2000Josef Zedník2000střelmistr Milan P. Sklenář
2001Ivan Svatoš2001střelmistr Zdeněk Bechynský
2002Lutobor Hlavsa2002gardista Miroslav Franěk
2003Roman Ch. Sklenička2003desátník Karel Suchý
2004Jan Antonín Pacák2004nadmyslivec Bohumil Křivánek
2005Jan Rapin2005desátník Milan Somol
2006Petr Kellner2006gardista Pavel Srp
2007neznámý2007gardista Tomáš Valer
2008neznámý2008gardista Tomáš Valer
2009Václav Bartůšek2009nadmyslivec Bohumil Křivánek
2010Roman Sklenička2010gardista Kristýna Kubelková
Malíř terče Milénia:Král střelců Milénia:
2001Jan Svatošnadmyslivec Václav Pelc
Malíř terče k 10. výročí obnovení sboru:Král střelců k 10. výročí obnovení sboru:
Adam Trechagardista Kristýna Kubelková
Terč 490 let sboru:Vítěz střeleb 490 let sboru:
dar loketskýchgardista Radek Fišer
Vítězové vánočních střeleb:
2001střelmistr Zdeněk Bechynský
2002setník Jan Mikeska
2003gardista Jiří Kubelka
2004desátník Vladislav Malecký
2005desátník Milan Somol
2006gardista Miroslav Franěk
2007nadmyslivec Bohumil Křivánek
2008korouhevník Milan P. Sklenář
2009gardista Oldřich Nový
Vítěz střelby o krále králů Ostrostřelců
zemí Koruny české:
2009korouhevník Milan P. Sklenář
autor terče Roman Sklenička