10422

Významné roční sborové události

Leden:

Reprezentační ples Sboru rakovnických ostrostřelců
V roce 2003 se konal již čtvrtý ročník této velkolepé události. Ostrostřelecký ples patří k největším událostem ve městě a řadí se mezi nejprestižnější plesy v celém rakovnickém regionu. Každý rok probíhá přímo na plese střelecká soutěž do malovaného terče o Krále střelců plesu.

Únor:

Slavnostní výroční zasedání Sboru:
Této významné roční události se účastní společně se členy sboru také jejich manželky a manželé, popřípadě přátelé a přítelkyně. Velení vždy zhodnotí uplynulý rok a vyjádří se k úspěšnosti pořádaných akcí, dále je slavnostně předán diplom loňskému Králi střelců a diplom a putovní pohár vítězi Vánočních střeleb. Při této příležitosti jsou také členové povyšováni do nižších a vyšších důstojnických šarží. Slavnostně jsou přijímáni noví členové.

Květen:

Každoročně 8. května pořádá sbor střeleckou soutěž pro děti na Vysoké bráně.

Červen:

Na svátek Božího těla se konají výroční střelby. Každý z ostrostřelců se vždy utká ve střelbě z jednoranné předovky do malovaného terče o titul Král střelců roku. Už čtvrtý rok bude soutěž probíhat na střelnici u obce Třeskonice. Střelby jsou vždy spojeny s tématickým cvičením. V roce 2001 se konalo cvičení na dopadení ruského zběha a v roce 2002 nácvik rekvírování potravin pro C. a K. armádu. V roce 2003 „přislíbil“ svoji účast následník císařského trůnu Ferdinand d´Este. Výroční střelby do malovaného terče se konají již od obnovení sboru v roce 1995.

Září – rakovnické posvícení:

Soutěž pro děti ve střelbě na Pražské bráně.

Září:

Každý rok 12. září na výročí úmrtí jednoho z nejslavnějších setníků původního rakouského sboru Vincence Petráčka se Sbor rakovnických ostrostřelců schází u jeho hrobu, aby uctil jeho památku salvou s předovek.

Prosinec:

Vánoční střelecká soutěž o putovní pohár probíhá vždy po vánočních svátcích. V největší zimě tak zápolí členové ostrostřelců o titul vánočního střelce. Nádherný putovní pohár, který vítěz získá, je slavnostně předán na Slavnostním výročním zasedání. Pohár byl vyroben ve sklárně Jan Rückl a synové v Nižboru.

31. prosince:

Silvestrovský ohňostroj na Vysoké bráně.

Každé poslední pondělí v měsíci se pravidelně koná jednání sboru. Členové se scházejí ve své klubovně, kde mají také vystaveny výroční terče.