10423

Operační list

31. května 2015 Výroční střelby sboru spojené s rekonstrukcí bitvy, Třeskonice, Líčkov